ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/12/1979

הצעה שהוועדה תקיים סיור ביישובים בשטחים המוחזקים- של חה"כ ד. שילנסקי; חוק העונשין (תיקון מס' 10), התשל"ט-1979; מחיקת עבר פלילי לצעירים ומבוגרים שהשתקמו הצעת חברת-הכנסת ש. שטרן קטן; שאלה בעניין הכנת החוק בנושא "המשטרה חוקרת את עצמה" (חה"כ מ. וירשובסקי); תקנות החברות (אגרות וטפסים) (תיקון), התש"ם-1979 מכתב שר המשפטים מ-11 בדצמבר 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים