ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/12/1979

חוק העונשין (תיקון מס' 10), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים