ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/12/1979

חוק השבות (תיקון מס' 3), התשל"ח - 1978 - הצעת חה"כ קלמן כהנא; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים