ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/12/1979

החלטה על העברה אוטומטית של הצעות נוסח חדש לוועדת המשנה לנוסח חדש; חוק האחריות למוצרים פגומים, התשל"ט-1978; חוק לתיקון פקודת ההסגר, התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים