ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/11/1979

החלטה בעניין החלת דין רציפות על חוק יסוד: זכויות האדם; הצעה לדון בשאלת העלאת גיל האחריות הפלילית בחוק העונשין; חוק השבות (תיקון מס' 3), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים