ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/11/1979

הצעה להחיל רציפות על חוק יסוד: זכויות האדם; חוק האחריות למוצרים פגומים, התשל"ט-1978; תיקון טעות בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים