ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/11/1979

הצעה לדון בהחלטת הממשלה בעניין אלון מורה ושאלת ביצוע פסק-הדין בנושא זה; זיכויים של ארבעה פושעי המלחמה במשפט מיידאנק - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ה. זיידל; חוק יסוד: הכנסת (תיקון) (הזמנת עדים לוועדות), התשל"ח - 1978 - הצעת חבר-הכנסת מ. שחל; חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התש"ם - 1979 - הערות לנוסח הלבן; מחיקת עבר פלילי לצעירים ומבוגרים שהשתקמו - הצעה לסדר-היום של חברת -הכנסת ש. שטרן-קטן; פניית "אמנסטי - אינטרניישובל" ליושב ראש הוועדה בעניין דו"ח "אמנסטי" על מעצרים במדינת ישראל; שאלה בעניין סיו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים