ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/11/1979

מינוי ועדת משפטנים לבדיקת המלצות ועדת שמגר-הצעת חבר-הכנסת ד. גלט לדון בנושא; שונות; תקנות החברות (פירוק) (תיקון), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים