ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/11/1979

חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים