ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/10/1979

אישור צו בעניין הגדלת סכום התביעה בבית-המשפט לתביעות קטנות; הצעה להחיל דין רציפות על הצעת חוק יסוד: זכויות האדם; חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התשל"ט - 1979 - הצעת חבר-הכנסת ש. י. גרוס; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים