ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/10/1979

הצעה להתחיל דין רציפות על הצעת חוק יסוד: זכויות האדם; הצעה לסדר: לזרז את הדיון בחוק סדר הדין הפלילי בנושא "משטרה חוקרת את עצמה"; חוק לתיקון פקודת הראיות (מס'), התשל"ח-1978; צד הראיות (קביעת עובדי ציבור), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים