ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/10/1979

חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים