ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/09/1979

הערה על פרסומים בעניין נוכחות בישיבות הוועדה ע"י חה"כ שינמן; קביעת חיקוקים נוספים לעניין סעיף 213 לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים