ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/08/1979

תקנות לעסקאות מקרקעין (קיום מצות שמיטה), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים