ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/07/1979

חוק לתיקון פקודת הראיות מס' 4 - הערה של חבר-הכנסת ארידור; סדר עבודת הוועדה; שאלת ניכוי מס הכנסה מריבית והפרשי הצמדה (הצעת חבר-הכנסת ד. גלס); תוספות לתיקון מס' 11 לסדר הדין הפלילי בנושא "המשטרה חוקרת את עצמה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים