ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1979

הערה בעניין הדיון בחוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978 (על-ידי חבר הכנסת י. ברמן); הערה בעניין התבטאויות שר המשפטים על הוועדה (על-ידי חבר הכנסת מ, וירשובסקי); הצעת חבר הכנסת ה. זיידל לדון בשאלת פסקי-הדין בעניין מקבלי פיצויים מגרמניה -סיכומי ועדת המשנה; חוק הביטוח, התשל"ו-1975-העברה לוועדת משנה; חוק העונשין (תיקון), (עבירות זנות), התשל"ט-1979-הצעת קבוצת חברי כנסת- הצעה לסדר (של חבר הכנסת מ. וירשובסקי); חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6) בנושא הקוורום, העברה לוועדת משנה לחוקי יסוד; חוק ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים