ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/07/1979

הזמנת מנהל בתי המשפט בנושא הארכת מעצרים ע"י בתי-המשפט ערב פגרת בתי-המשפט בעקבות כתבה בטלוויזיה- הודעת יושב ראש הוועדה; הצעה לתיקון חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח-1978; חוק העונשין (תיקון) (עבירות זנות), התשל"ט-1979 הצעת חברי הכנסת שחל, אלמוזלינו, מילוא, דורון, הערה לסדר של חה"כ מ. שחל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים