ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/07/1979

המלצות ועדת שמגר בעניין השיפוט הצבאי - הצעה לדיון ( על ידי חה"כ ד. גלס); המלצות ועדת שמגר בעניין השיפוט הצבאי - הצעה לדיון (על ידי חה"כ גלס); הצעה לדון בחקיקת חוק בעניין מינוי יועץ משפטי לכנסת - של חבר הכנסת מ. וירשובסקי; חוק הביטוח, התשל"ו - 1975; חוק הנאמנות, התשל"ט - 1979 - סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים