ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/07/1979

חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים