ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/07/1979

הצעות לסדר עבודת הוועדה (ע"י חה"כ מ. וירשובסקי): א. חוק האחריות למוצרים פגומים ב. הצעה להחיל רציפות על חוק יסוד: זכויות האדם; הצעות לתיקון חוק סדר - הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח 1978; מחיקת עבר פלילי לצעירים ומבוגרים שהשתקמו - הצעה לסה"י של חה"כ ש. שטרן - קטן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים