ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/07/1979

הצעה לתיקון חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח-1978; הצעת חבר-הכנסת ה. זיידל לדון בשאלת פסקי-הדין בעניין מקבלי פיצויים מגרמניה -סיכוי ועדת המשנה; חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 11), התשל"ט-1979; חוק יסוד: הכנסת (תיקון) (הזמנת עדים לוועדות), התשל"ח-1978-הצעת חבר-הכנסת מ. שחל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים