ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/07/1979

דיון כללי על דרך הטיפול בוועדה ב-א. חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התשל"ח - 1978ב. חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח - 1978; הוועדה המשותפת לעניין חוק לתיקון פקודת התעבורה - בחירת נציג נוסף מטעם הוועדה; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח - 1978; מכתבו של יושב ראש הוועדה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין פניותיו בנושא האלימות המשטרתית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים