ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/06/1979

הצעה להביע מחאה על החלטת בית המשפט בברזיל שלא להסגיר את הפושע הנאצי גוסטב ואנגנר - של חבר-הכנסת מ. וירשובסקי; שאלה בעניין הבטחת שר המשפטים שר המשפטים ליישם הוראות חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), התשל"ט - 1979 גם על השטחים המוחזקים; תקנון הקרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים (תיקון), התשל"ט-1979 - הסרה מסדר היום; תקנות הסיוע המשפטי (תיקון מס' 3), התשל"ט-1979; תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), התשל"ט - 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים