ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/05/1979

דיווח על עבודת ועדות החנינה והקריטריונים שפעלו לפיהן; הצעה בעניין הוועדה לבדיקת נושא ההכאות במשטרה; חוק דיני העונשין (האזנת סתר), התשל"ח- 1978; מחיקת עבר פלילי לצעירים ולמבוגרים שהשתקמו - הצעה לסדר- היום של חה"כ ש. שטרן- קטן קביעת נציגי הוועדה; קביעת נציגי הוועדה לוועדת המשותפת עם ועדת הכלכלה, לעניין חוק לתיקון פקודת התעבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים