ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/05/1979

הצעה לדון בחקיקת חוק בעניין מינוי יועץ משפטי לכנסת; הצעה לדון במיקומן של עבירות התנועה כעבירות פליליות שיש בהן קלון, לנוכח ריבוי תאונות דרכים; חוק דיני העונשין (האזנת סתר), התשל"ח - 1978; חוק הנאמנות, התשל"ט, 1979 - סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים