ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/05/1979

חוק האחריות למוצרים פגומים, תשלט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים