ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/05/1979

חוק האחריות למצרים פגומים, התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים