ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/04/1979

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978; חוק דיני העונשין (האזנת סתר), התשל"ח-1978; חוק הנוטריונים, התשל"ז-1977-הצעת חוק פרטית של ח"כ מ. שחל; חוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון מס' 2), התשל"ט-1979- הצעת ח"כ ש. אלוני ד. גלס ג. האוזנר מ. וירשובסקי מ. משל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים