ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/03/1979

חוק דיני העונשין (האזנת סתר), התשל"ח - 1978; חוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון מס' 2), התשל"ט - 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים