ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/03/1979

חוק בתי-המשפט (תיקון מס'), התשל"ט-1979; חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים, התשל"ט-1978; פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979; פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים