ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/02/1979

חוק דיני העונשין (האזנת סתר), התשל"ח-1978; חוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון מס' 2), התשל"ז-1977 - הצעת קבוצת חברי-הכנסת - סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים