ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/02/1979

הצעת חוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון מס' 2); חוק דיני העונשין (האזנת סתר), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים