ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/02/1979

הצעה לדון בתקנות בית-משפט (אגרות) (תיקון), התשל"ט-1978 (של חבר -הכנסת מ. וירשובסקי); חוק דיני העונשין (האזנת סתר), התשל"ח-1978- הצעה לסדר; מחיקה עבר פלילי לצעירים ומבוגרים שהשתקמו-הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת ש. שטרן-קטן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים