ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/01/1979

חוק סמכויות שעת חירום (מעצר והוראות שונות), התשל"ח- 1978 (סעיפים 4 (ג) -15); תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס 12), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים