ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/01/1979

בחירת ועדת משנה לפניות הציבור; בחירת נציגי הוועדה לוועדה המשותפת לעניין חוק יסוד: הכנסת (תיקון) - הנושא הקוורום; חוק דיני העונשין (האזנת סתר), התשל"ח-1978; שאלה בעניין מסקנות ועדת אשר שאומצו כמסקנות הוועדה (ע"י חה"כ וירשובסקי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים