ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/01/1979

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים