ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/01/1979

הוועדה המשותפת לעניין חוק הבנקאות (רשוי), התשל"ט-1978 - בחירת נציגי הוועדה; הצעה לדון בתקנות בית-המשפט (אגרות) (תיקון), התשל"ט-1978 - הצעת חה"כ מ. וירשובסקי; חוק יסוד: זכויות האדם ושאלה בעניין תיקון חוק הרציפות - דיון בהשתתפות שר המשפטים מר ש. תמיר; מחיקת עבר פלילי לצעירים ומבוגרים שהשתקמו - הצעת חה"כ שרה שטרן -קטן; פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) - העברה לוועדת משנה; שאלה בעניין התקנת תקנות לעניין שינוי סדרי הרישום של עסקות מקרקעין; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים