ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/01/1979

חוק לתיקון פקודת הבנקאות (תיקון מס' 12), התשל"ט -1979 (הצעת החוק לתיקון חוק המקרקעין שעפ"י החלטת בייעדה תהפוך לתיקון בפקודת הבנקאות) -הצעתו של חה"כ מ. כהן; חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס' 4), התשל"ט -1979; שאלה בעניין החלטת ועדת הכנסת להעביר לוועדה משותפת את חוק יסוד: הכנסת (תיקון) - בעניין הקוורום; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים