ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/01/1979

חוק העונשין (תיקון מס' 4), התשל"ט -1978 החלטה בעקבות קבלת הסתייגות בקריאה השנייה בכנסת; חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס' 4), התשל"ח - 1978; נוסח חדש לפקודת היבוא והיצוא - העברה לוועדת משנה; תקנות בית המשפט (אגרות) - הצעת חה"כ וירשובסקי להעלות את הנושא בסדר - היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים