ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/12/1978

הפניית תשומת לב היועץ המשפטי לממשלה לכתבה שהופיעה בעיתון ובה איום על ח"כ טולידאנו; הצמדת אגרות בית המשפט למדד על-פי תקנות ביהמ"ש (אגרות) - הצעת חבר הכנסת וירשובסקי להעלות את הנושא לדיון בסדר היום; חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התשל"ח-1978; שאלת העלאת תעריפי הביטוח בעקבות התיקון לחוק פסיקת הריבית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים