ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/12/1978

חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה) (תיקון), התשל"ח-1978; חוק העונשין (תיקון מס' 8), התשל"ח-1978; חוק יסוד: הכנסת (תיקון) -הצעת ח"כ מ. שחל; חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים