ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/12/1978

הצעה לדון בתיקון לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק- של חבר הכנסת מ. וירשובסקי ומ. שחל; חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה) (תיקון), התשל"ח - 1978; חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ח-1978; חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), התשל"ח-1978 - חילופי דברים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים