ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/12/1978

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ח-1978; חילופי דברים בעניין חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים