ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/12/1978

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ח - 1978; חילופי דברים בעניין קבלת הסתייגות בקריאה השנייה על חוק העונשין (תיקון מס' 4), התשל"ט- 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים