ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/12/1978

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ח-1978; שאלת ייזום חקיקה חוק יסוד: זכויות האדם על ידי ועדת המשנה לחוקי יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים