ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/11/1978

חוק העונשין (תיקון מס' 6), התשל"ח -1978 (סעיף 1-הגדרת "ארגון מחבלים"); חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), התשל"ח -1978 (סעיפים 2ו-7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים