ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/11/1978

חוק העונשין (תיקון מס' 6), התשל"ח - 1978; חוק העונשין (תיקון מס' 8), התשל"ח - 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים