ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/11/1978

חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), התשל"ח - 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים