ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/11/1978

הצעה להעלות לדיון בוועדה את אי-קיום מסקנות ועדת אשר על-ידי שר החקלאות א. שרון; הצעת נוסח חדש לפקודת רופאי שיניים- העברה לוועדת משנה; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח-1978; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים