ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/06/1978

חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת מעבר), התשל"ח-1978- הצעת חברי הכנסת י. בן-מאיר י. ברמן ד. גלס. מ. הכהן וח. קורפו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים